2013.03.27 Koor zingt in St. Fransiscus

Tradities

Schortel- of schorselwoensdag is de woensdag voor Pasen. Deze dag wordt zo genoemd omdat het klokgelui wordt opgeschort tot Stille Zaterdag. Schortelwoensdag wordt in andere landen (vertaald) ook wel Heilige Woensdag, Grote Woensdag of Verraadsdag genoemd.(bron: Wikipedia).
In de Nieuw-Apostolische Kerk gebruiken we deze dag-aanduidingen niet of nauwelijks. Maar wel kennen we (ook plaatselijk) onze tradities. Zo zingt het gemengd koor van de Nieuw Apostolische Kerk Veendam al vele jaren op de woensdag voor Pasen in het plaatselijke senioren complex “Huize Sint Fransiscus”.

Ook dit jaar werd weer een gevarieerde liederen-keuze ten gehore gebracht voor een publiek van ca. 40 bewoners en bezoekers. Liederen, passend in de lijdenstijd. Naast het gemengd koor zong ook het mannenkoor meerdere liederen. Een en ander werd afgewisseld door een trio gevormd uit viool, dwarsfluit en orgel.

Uit het applaus viel op te maken dat we ook volgend jaar weer van harte welkom zijn, hetgeen na afloop werd bevestigd door de leiding van “Huize Sint Fransiscus”.


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam